Tlusté střevo - Zdrava vyziva

ZDRAVÁ VÝŽIVA
podle knih Dr. Normana W. Walkera, D.Sc. 1886 - 1985
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Tlusté střevo

Hydrocolon

Harvey a Marilyn Diamondovi, kteří si s Dr. Walkera znali tvrdí, že žil až do 116 let. V předmluvě k jeho knize "Tlusté střevo bez zácpy" napsali:

U všech vymožeností pokroku existuje vždy velký počet lidí, kteří si sdělují navzájem své vědomosti a poznatky, aby se mohl zlepšit svět a život na světě. Často dosáhnou tito lidé světové velikosti a uznání za svou práci a stanou se slavnými osobnostmi ještě za svého života. Jiní pracují v tichosti a zůstávají po celý svůj život relativně neznámými. Později se však přece proslaví jejich velké zásluhy o lidstvo, i když sami již odešli z tohoto světa. Takový byl Dr. NORMAN W. WALKER.

Přes třičtvrtě století věnoval Dr. WALKER výzkumu o tom, jak se dá vést zdravý, dlouhý a produktivní život. Jeho schopnost popularizovat toto často zmatené téma, jej a jeho knihy udělala světoznámými. Měli jsme velké štěstí, že jsme si mohli s Dr. WALKEREM vyměnit několik dopisů. Jeho slova byla vždy plná lásky, pochopení a čistého, nekomplikovaného postoje ke zdravotní péči, kterému nikdy nechyběla schopnost vzbudit důvěru. Jeho knihy jsou stálým a často využívaným pramenem vědomostí v naší knihovně.

Dávno před tím, než se zdravá výživa stala oblíbeným předmětem diskuze, radil Dr. WALKER svým čtenářům stravu, která by měla obsahovat co možná nejméně masových a mléčných výrobků a jejíž hlavní složkou by byly potraviny z říše rostlinné. Dnes je pití čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, zvláště v USA, „posledním výkřikem“. Již před víc jak 5Oti léty poukázal Dr. WALKER na mnoho předností, které přináší pravidelné pití takových šťáv.

Úspěch zanechá stopy! O tom se nedá pochybovat. Každý může mít úspěch, když si uvědomí sílu, která v něm vězí.

Dr. WALKER, který byl sám nejlepším příkladem nekomplikovaného, volného životního postoje, byl celý svůj život aktivní a pracoval s nadšením. To činil denně, až do své smrti; skonal klidně, bez bolestí, ve spánku. Měl 116 let! ANO, ÚSPĚCH ZANECHÁVÁ SKUTEČNĚ STOPY.

Harvey a Marilyn Diamond
1. června 1992

___


Dr. Walker dával velký důraz na následky zanedbaného tlustého střeva. Této problematice se věnoval velmi obsáhle a sám tyto zásady přísně dodržoval. Zde jsou uvedeny pouze některé jeho poznatky:


Víte, že dnes existují miliony lidí, kteří zanedbali střevní výplachy (hydrokolon, hydrocolon) a u kterých bylo zbytečně odstraněno tlusté střevo nebo jeho část? Tito lidé nemají potom po celý zbytek života žádnou kontrolu nad vyprazdňováním svého střeva! Chcete žít s tímto dilema? Chtěli byste, aby se vaše střevo vyprazdňovalo do pytlíku, který by vám ve dne v noci visel na boku? Kdyby se pytlík protrhl, vyprázdní se obsah po vaší noze na podlahu! To se může stát a to se také stalo!

Dovolte mně, abych se něco zeptal: Proč dovolíte, aby zůstávaly zbytky stolice na vnitřní stěně vašeho tlustého střeva, které se tam během 20 - 30 roků navrstvily, když je jejich odstranění vašemu zdraví prospěšné? Žádná čistička jakéhokoliv druhu není imunní proti poruchám. Přivádí-li se jí neustále materiál, dojde jednou na některém místě k ucpání! Když tlusté střevo zanedbáváme, má každý uplynulý rok ničivý účinek na čističku vašeho těla. Dávejte si proto na tlusté střevo pozor! Hnijící a kvasící nahromadění ve vašem tlustém střevě má nepříjemný pach, který se tlačí kožními póry ven. Vy sami to asi nepozorujete; ale vaše okolí to může vnímat.

Je-li vaše tlusté střevo ještě součástí vaší pánve, poděkujte za to Pánu Bohu. Kdybych byl vámi, neztrácel bych čas a nechal bych si udělat střevní výplach. Neriskujte kolostomii (umělý vývod střeva na stěně břišní). Mějte své vybavení pro klystýr vždy po ruce a neváhejte ho použít. Nenechejte se odradit vzdáleností, jsou-li střevní výplachy nutné. Jde o vaše tělo a vy jste za ně zodpovědni. Nepodstoupit doporučený střevní výplach je nesprávné a odporuje zdravému lidskému rozumu. Budu až do své smrti tvrdit, že každý, kdo má námitky proti výplachům tlustého střeva nebo je pomlouvá, trpí něčím, co staří Římané opisovali rčením „non compos mentis“ (mentálně neschopný). Pravděpodobně nerozlišují tito lidé mezi čistým a špinavým. Buďte prozíraví. Buďte moudří. Předcházet je lepší než léčit. Nespoléhejte se na mě a zkuste to! Život, který zachráníte, může být váš vlastní!


Zdravé střevo - klíč ke zdraví.

Druh a kvalita potravy, kterou jíte, má vitální význam. V důsledku nahromaděné, nevyloučené stolice a odpadu, musí nevyhnutelně dojít k toxémii - otravě krve. Většině lidí není jasné, že odpadové látky, které se z těla dokonale neodstraní, vytvářejí v tlustém střevě tolik kvašení a hniloby, že jejich hromadění vede k latentnímu churavění.

SMRT SÍDLÍ VE STŘEVĚ. To není jen řečnický obrat, to je realita. Význam problematiky tlustého střeva jsem si uvědomil, když jsem byl ještě velmi mladý. Byl jsem na návštěvě u tety ve Skotsku, když jednoho rána, nečekaně zazněl domem pronikavý křik z obývacího pokoje. Tam se svíjela na zemi v bolestech moje náctiletá sestřenice. Přivolaný lékař vysvětlil, že se musí jednat o prasklé slepé střevo. Byla ihned, za doprovodu lékaře, převezena do nemocnice, ale za několik hodin zemřela. Lékař nám řekl, že neví proč k perforaci apendixu došlo. Od tohoto dne bylo střevo jádrem mého dlouholetého výzkumu.


VAŠE TLUSTÉ STŘEVO A VAŠE STRAVA

Vaše tlusté střevo nemůže správně pracovat, jestliže jíte průmyslově nebo i domácky „zpracované“, pečené a vařené potraviny, denaturované produkty ze škrobu a cukru, nebo nadměrně solíte, a to i tenkrát máte-li dvě až tři stolice denně! Takové potraviny nemohou dodávat stravu svalům, nervům a buňkám střevní stěny, tlusté střevo není vyživováno a zpravidla hladoví. Vyhladovělé tlusté střevo může propustit sice množství fekálií, ale je neschopné provést řádně zažívací a vstřebávací procesy.

Lidské tělo musí být vyživováno, aby zůstalo na živu. Buňky a tkáně, ze kterých je složeno, jsou živé organizmy s obdivuhodnou mírou odolnosti, elasticity a regenerační schopností. Aby se buňky a tkáně mohly zase zotavit a posílit, musí se jejich potrava skládat ze živých, nezpracovaných elementů. Existují také potraviny, které mají za úkol přispět k vyloučení opotřebovaných buněk. Vláknina, která je pro správné a dokonalé strávení naší potravy velmi důležitá, je potřebná jak v tlustém, tak v tenkém střevě. Vláknina musí být ovšem složená z vláken SYROVÝCH potravin. Když se vlákna pohybují tenkým střevem jsou, obrazně řečeno, „nabitá“ a v tomto stavu velmi užitečná pro činnost v různých oddílech střeva. Tlusté střevo nepřevezme jen nestrávené zbytky naší potravy, ale přizpůsobí se vláknině, na které je závislé, a použije ji jako „střevní metlu“.

Jsou-li minerální látky z potravin nasyceny olejem nebo tukem, nemohou být zažívacími orgány správně zpracovány a přejdou jako odpad z tenkého do tlustého střeva. Mimoto se musí tělo zbavit tlustým střevem spousty opotřebovaných buněk a tkání. Při procházení stravy tělem zanechávají potraviny na vnitřní stěně tlustého střeva hlenovitý povlak, podobný omítce na stěně. Časem může tento povlak pozvolna zesílit a obsah střeva, který je vylučován za takových podmínek, obsahuje mnoho nestrávené potravy, kterou tělo málo, nebo vůbec nemůže využít.

Následkem je vyhladovění, které si neuvědomujeme, které je však příčinou předčasného stárnutí a senility. Naše dnešní civilizace spočívá na principu finančního zisku. V zásadě není na finančním zisku nic špatného. Věc vypadá však docela jinak, jestliže se to děje na úkor našeho zdraví. Pěchujeme-li do našeho těla „mrtvou“ potravu a současně se nestaráme o dokonalé vyloučení odpadových látek, dostaví se, jako bezprostřední následek - nemoc.


TLUSTÉ STŘEVO - ČISTIČKA TĚLA

Tlusté střevo je přirozenou živnou půdou pro bakterie. Účel a úkol bakterií je zabránit vzniku toxického stavu v tlustém střevě. Jedy se neutralizují a rozkládají. Existují však dva druhy bakterií, za prvé ty zdravé „mrtvoly požírající“ Coli-bakterie a za druhé patogenní (nemoci způsobující) bakterie. Ve zdravém střevě drží „mrtvoly požírající“ bakterie patogenní pod kontrolou. Jestliže se však v tlustém střevě vyvine příliš mnoho kvašení a hniloby, protože nedbáme na jeho čistotu, mohou se patogenní, nemoci způsobující bakterie, rozšířit a následuje nemoc. Odpadové produkty se musí bezpodmínečně dostat z těla ven. Za tímto účelem je vaše tlusté střevo vybaveno účinným vylučovacím systémem. Účinným je tenkrát, je-li sám v bezvadném stavu, to znamená, že jeho práce odpovídá vašemu tělesnému stavu.

Ta nejlepší jídla nejsou lepší než ta nejhorší, jestliže je „čistička“ ucpaná odpady a produkty vznikajícími při rozkladu. Jíme-li dvě, tři nebo více jídel denně je nemyslitelné, aby se v tlustém střevě nenahromadily nestrávené zbytky a konečné produkty strávené potravy. V tlustém střevě se nehromadí jen odpad z potravin, ale také miliony vysloužilých, odumřelých buněk. Tyto buňky jsou mrtvé bílkovinné látky, které jsou vysoce toxické jestliže kvasí nebo zahnívají. Jistě znáte odpuzující zápach mrtvých zvířecích těl, která se začínají rozkládat. Buňky a tkáně v našem těle podléhají stejnému rozkladu, jestliže dovolíme, aby zůstaly déle v tlustém střevě než je nutno.

Vlastním účelem tlustého střeva jako vylučovacího orgánu je posbírat ze všech částí těla pomocí peristaltiky jeho svaloviny vyloučit všechny jedovaté, kvasící a hnijící odpadové látky. Jednoduše řečeno: tlusté střevo je čistička našeho těla. Přírodní zákony zachování a hygieny vyžadují, aby byla pravidelně čištěna, aby nedocházelo k chorobám.


Dr. Walker dával velký důraz na následky zanedbaného tlustého střeva. Této problematice se věnoval velmi obsáhle a sám tyto zásady přísně dodržoval. Zde jsou uvedeny pouze některé jeho poznatky:


Víte, že dnes existují miliony lidí, kteří zanedbali střevní výplachy (hydrokolon, hydrocolon) a u kterých bylo zbytečně odstraněno tlusté střevo nebo jeho část? Tito lidé nemají potom po celý zbytek života žádnou kontrolu nad vyprazdňováním svého střeva! Chcete žít s tímto dilema? Chtěli byste, aby se vaše střevo vyprazdňovalo do pytlíku, který by vám ve dne v noci visel na boku? Kdyby se pytlík protrhl, vyprázdní se obsah po vaší noze na podlahu! To se může stát a to se také stalo!

Dovolte mně, abych se něco zeptal: Proč dovolíte, aby zůstávaly zbytky stolice na vnitřní stěně vašeho tlustého střeva, které se tam během 20 - 30 roků navrstvily, když je jejich odstranění vašemu zdraví prospěšné? Žádná čistička jakéhokoliv druhu není imunní proti poruchám. Přivádí-li se jí neustále materiál, dojde jednou na některém místě k ucpání! Když tlusté střevo zanedbáváme, má každý uplynulý rok ničivý účinek na čističku vašeho těla. Dávejte si proto na tlusté střevo pozor! Hnijící a kvasící nahromadění ve vašem tlustém střevě má nepříjemný pach, který se tlačí kožními póry ven. Vy sami to asi nepozorujete; ale vaše okolí to může vnímat.

Je-li vaše tlusté střevo ještě součástí vaší pánve, poděkujte za to Pánu Bohu. Kdybych byl vámi, neztrácel bych čas a nechal bych si udělat střevní výplach. Neriskujte kolostomii (umělý vývod střeva na stěně břišní). Mějte své vybavení pro klystýr vždy po ruce a neváhejte ho použít. Nenechejte se odradit vzdáleností, jsou-li střevní výplachy nutné. Jde o vaše tělo a vy jste za ně zodpovědni. Nepodstoupit doporučený střevní výplach je nesprávné a odporuje zdravému lidskému rozumu. Budu až do své smrti tvrdit, že každý, kdo má námitky proti výplachům tlustého střeva nebo je pomlouvá, trpí něčím, co staří Římané opisovali rčením „non compos mentis“ (mentálně neschopný). Pravděpodobně nerozlišují tito lidé mezi čistým a špinavým. Buďte prozíraví. Buďte moudří. Předcházet je lepší než léčit. Nespoléhejte se na mě a zkuste to! Život, který zachráníte, může být váš vlastní!


Zdravé střevo - klíč ke zdraví.

Druh a kvalita potravy, kterou jíte, má vitální význam. V důsledku nahromaděné, nevyloučené stolice a odpadu, musí nevyhnutelně dojít k toxémii - otravě krve. Většině lidí není jasné, že odpadové látky, které se z těla dokonale neodstraní, vytvářejí v tlustém střevě tolik kvašení a hniloby, že jejich hromadění vede k latentnímu churavění.

SMRT SÍDLÍ VE STŘEVĚ. To není jen řečnický obrat, to je realita. Význam problematiky tlustého střeva jsem si uvědomil, když jsem byl ještě velmi mladý. Byl jsem na návštěvě u tety ve Skotsku, když jednoho rána, nečekaně zazněl domem pronikavý křik z obývacího pokoje. Tam se svíjela na zemi v bolestech moje náctiletá sestřenice. Přivolaný lékař vysvětlil, že se musí jednat o prasklé slepé střevo. Byla ihned, za doprovodu lékaře, převezena do nemocnice, ale za několik hodin zemřela. Lékař nám řekl, že neví proč k perforaci apendixu došlo. Od tohoto dne bylo střevo jádrem mého dlouholetého výzkumu.


VAŠE TLUSTÉ STŘEVO A VAŠE STRAVA

Vaše tlusté střevo nemůže správně pracovat, jestliže jíte průmyslově nebo i domácky „zpracované“, pečené a vařené potraviny, denaturované produkty ze škrobu a cukru, nebo nadměrně solíte, a to i tenkrát máte-li dvě až tři stolice denně! Takové potraviny nemohou dodávat stravu svalům, nervům a buňkám střevní stěny, tlusté střevo není vyživováno a zpravidla hladoví. Vyhladovělé tlusté střevo může propustit sice množství fekálií, ale je neschopné provést řádně zažívací a vstřebávací procesy.

Lidské tělo musí být vyživováno, aby zůstalo na živu. Buňky a tkáně, ze kterých je složeno, jsou živé organizmy s obdivuhodnou mírou odolnosti, elasticity a regenerační schopností. Aby se buňky a tkáně mohly zase zotavit a posílit, musí se jejich potrava skládat ze živých, nezpracovaných elementů. Existují také potraviny, které mají za úkol přispět k vyloučení opotřebovaných buněk. Vláknina, která je pro správné a dokonalé strávení naší potravy velmi důležitá, je potřebná jak v tlustém, tak v tenkém střevě. Vláknina musí být ovšem složená z vláken SYROVÝCH potravin. Když se vlákna pohybují tenkým střevem jsou, obrazně řečeno, „nabitá“ a v tomto stavu velmi užitečná pro činnost v různých oddílech střeva. Tlusté střevo nepřevezme jen nestrávené zbytky naší potravy, ale přizpůsobí se vláknině, na které je závislé, a použije ji jako „střevní metlu“.

Jsou-li minerální látky z potravin nasyceny olejem nebo tukem, nemohou být zažívacími orgány správně zpracovány a přejdou jako odpad z tenkého do tlustého střeva. Mimoto se musí tělo zbavit tlustým střevem spousty opotřebovaných buněk a tkání. Při procházení stravy tělem zanechávají potraviny na vnitřní stěně tlustého střeva hlenovitý povlak, podobný omítce na stěně. Časem může tento povlak pozvolna zesílit a obsah střeva, který je vylučován za takových podmínek, obsahuje mnoho nestrávené potravy, kterou tělo málo, nebo vůbec nemůže využít.

Následkem je vyhladovění, které si neuvědomujeme, které je však příčinou předčasného stárnutí a senility. Naše dnešní civilizace spočívá na principu finančního zisku. V zásadě není na finančním zisku nic špatného. Věc vypadá však docela jinak, jestliže se to děje na úkor našeho zdraví. Pěchujeme-li do našeho těla „mrtvou“ potravu a současně se nestaráme o dokonalé vyloučení odpadových látek, dostaví se, jako bezprostřední následek - nemoc.


TLUSTÉ STŘEVO - ČISTIČKA TĚLA

Tlusté střevo je přirozenou živnou půdou pro bakterie. Účel a úkol bakterií je zabránit vzniku toxického stavu v tlustém střevě. Jedy se neutralizují a rozkládají. Existují však dva druhy bakterií, za prvé ty zdravé „mrtvoly požírající“ Coli-bakterie a za druhé patogenní (nemoci způsobující) bakterie. Ve zdravém střevě drží „mrtvoly požírající“ bakterie patogenní pod kontrolou. Jestliže se však v tlustém střevě vyvine příliš mnoho kvašení a hniloby, protože nedbáme na jeho čistotu, mohou se patogenní, nemoci způsobující bakterie, rozšířit a následuje nemoc. Odpadové produkty se musí bezpodmínečně dostat z těla ven. Za tímto účelem je vaše tlusté střevo vybaveno účinným vylučovacím systémem. Účinným je tenkrát, je-li sám v bezvadném stavu, to znamená, že jeho práce odpovídá vašemu tělesnému stavu.

Ta nejlepší jídla nejsou lepší než ta nejhorší, jestliže je „čistička“ ucpaná odpady a produkty vznikajícími při rozkladu. Jíme-li dvě, tři nebo více jídel denně je nemyslitelné, aby se v tlustém střevě nenahromadily nestrávené zbytky a konečné produkty strávené potravy. V tlustém střevě se nehromadí jen odpad z potravin, ale také miliony vysloužilých, odumřelých buněk. Tyto buňky jsou mrtvé bílkovinné látky, které jsou vysoce toxické jestliže kvasí nebo zahnívají. Jistě znáte odpuzující zápach mrtvých zvířecích těl, která se začínají rozkládat. Buňky a tkáně v našem těle podléhají stejnému rozkladu, jestliže dovolíme, aby zůstaly déle v tlustém střevě než je nutno.

Vlastním účelem tlustého střeva jako vylučovacího orgánu je posbírat ze všech částí těla pomocí peristaltiky jeho svaloviny vyloučit všechny jedovaté, kvasící a hnijící odpadové látky. Jednoduše řečeno: tlusté střevo je čistička našeho těla. Přírodní zákony zachování a hygieny vyžadují, aby byla pravidelně čištěna, aby nedocházelo k chorobám.


Prstencová svalovina a střevní výdutě a jejich vztah k částem těla a nemocem. Na diagramu „Léčba tlustého střeva“ vidíte, že je slepé střevo část vzestupného tračníku a leží u odstupu tenkého střeva. Konečník je dolní úsek tlustého střeva. Nehledě k peristaltice má první polovina tlustého střeva dva další důležité úkoly. Za prvé má získat ze zbytků strávené potravy přicházející z tenkého střeva všechny živiny, které jsou k dispozici a které tenké střevo nemohlo vstřebat. Za tím účelem se kašovitý obsah střeva odvodní a tekutina se předá s ostatními živinami stěnou střevní do krve. Takto získané živiny dopravují cévy střevní stěny do jater k dalšímu zpracování.
Graf pro léčbu tlustého střeva vypracovaný a podepsaný Dr. Norman Walkerem v roce 1957.

Tip: Vybírejte recepty kliknutím na
Napište mi!
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky