Bilkoviny - Zdrava vyziva

ZDRAVÁ VÝŽIVA
podle knih Dr. Normana W. Walkera, D.Sc. 1886 - 1985
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Bilkoviny

Zdraví

Bílkovina se skládá z aminokyselin. Aminokyseliny jsou řetězy atomů, které neslouží jen jako stavební kameny k tvorbě bílkovin, ale mají také aktivní úlohu.

Jinými slovy: aminokyseliny jsou nejen stavební kameny bílkovin, ale - představíme-li si je jako budovu - účastní se všech činností, které se v takové budově odehrávají.

V takovém domě jsou cihly, malta, stavební dřevo, železo atd., dále výtah, studená a teplá voda, klimatizační zařízení, kanalizace, světlo, telefon atd.

Podobně jsou aminokyseliny člověka nebo zvířete nositeli velkého počtu činností. Bez nich není žádná tělesná funkce možná.

Význam vitality aminokyselin pochopíte, jestliže si uvědomíte, že během šesti minut po smrti přestanou být molekuly v těle živými, organickými, a že tím ustane jejich veškerá činnost a aktivita.

Pokud tělo žije, mají molekuly jiskru života, která jim umožňuje pokračovat v jejich práci.

Život molekul se projeví a stane postřehnutelným teprve jejich činností. Princip života je buď v molekule přítomen, nebo ne. Jestliže je přítomen, pak je molekula živý organizmus, schopný dodávat životní sílu a energii. Jestliže v ní život není, je anorganická a patří do nerostné říše.

V přírodě není nic v klidu. Všechno buď postupuje dopředu, dělá pokroky, vyvíjí se, nebo degeneruje a rozpadá se.

Minerální říše obsahuje v anorganické formě všechny molekuly, ze kterých je svět složen. Pokud je molekula v minerální říši, má určitou, pevně stanovenou vibraci, ale není živá. Může se říci, že její vývoj jde opačným směrem. Jako anorganické stavební kameny prvků nemohou se samy od sebe dopředu vyvíjet. Mohou se však rozpustit a v tomto rozpuštěném stavu být přijaty rostlinami a tímto způsobem jim může být dán život. Jenom cestou rostlinného vývoje se mohou molekuly stát živými.

Původním účelem stvoření rostlinné říše bylo a je dávat molekulám život, to znamená přeměňovat minerální anorganické molekuly v živé organizmy. Jestliže se horkem rostlinný život rozruší, vrací se molekuly samy od sebe zpět do minerálního stavu, protože nikdy nemůže existovat současně život a smrt.

Zkoumáním činnosti aminokyselin zjišťujeme, že jsou tvorbou a růstem krvinek životně důležité pro nerušenou funkci žláz, pro zdraví kůže, vlasů a kloubní chrupavky, pro nerušenou činnost jater a pro nespočetné další životně důležité funkce.

Bílkovina, ze které se skládá maso zvířat, ryb a drůbeže, byla vybudována z organických, živých atomů zvířecího krmiva. Jejich maso je plnohodnotná bílkovina. Aby však mohlo naše tělo živočišnou bílkovinu strávit, musí si ji nejdřív rozložit na původní aminokyseliny a potom z nich vytvořit svoji vlastní bílkovinu.

Většina lidí je přesvědčena, že maso je pro výživu lidského těla nevyhnutelně nutné.

Za prvé je maso otrávené, protože strašným strachem před porážkou vyplaví nadledvinky „jed“ do krve zvířete. Za druhé je toto maso mrtvý produkt, který se okamžitě po smrti zvířete začne kazit. Mimoto se maso a aminokyseliny dále ničí horkem při vaření a pečení.

Protože většina lidí jí denaturované potraviny, a přes to dál žije, je těžko je přesvědčit, že molekuly v naší potravě musí být živé, organické, aby naše tělo mohlo být vitální a zdravé. Neživé, anorganické molekuly vedou k degeneraci a zanikání těla.

Tak jak je život dynamický, magnetický a organický, tak je smrt statická, nemagnetická a anorganická. Život je produkován životem a to platí také pro molekuly v naší potravě. Jestliže jsou molekuly v aminokyselinách živé, organické, splní svoji úlohu. Jsou-li však porážkou zvířete nebo vařením potravy zničeny, ztratí své vitální vlastnosti, kterými měly podporovat činnost aminokyselin.

Všechna zelenina a ovoce obsahují nutné živoucí molekuly, ze kterých si může organizmus vytvořit aminokyseliny. Lidské tělo nemůže využít ve svůj prospěch žádnou „plnohodnotnou bílkovinu“ jakéhokoliv masového výrobku. Může získat ty nejlepší molekuly z čerstvé zeleniny a její šťávy a vytvořit si z nich životně důležité aminokyseliny a bílkovinné látky.

Konzumace masa nebo ostatních masových výrobků a extraktů vede k nahromadění nadměrného množství kyselin, z nichž je kyselina močová nejškodlivější. Svalovina ji přijme asi tak, jako houba nasákne vodu. Jakmile nahromadění kyseliny močové dosáhne bodu nasycení, kyselina vykrystalizuje a její krystalky způsobují bolesti při revmatizmu, dně, neutritidě, ischiasu apod.

Zvířata vytvářejí z aminokyselin, získaných z rostlinné říše, daleko větší, silnější a zdravější těla než člověk konzumací masa.

Jestliže by bylo zapotřebí ještě více důkazů k vyvrácení falešných tvrzení ve prospěch masa, pak bychom se měli poohlédnout mezi masožravými zvířaty po zvířatech tažných - ale marně, žádná nenajdeme. Chybí jim jak síla, tak vytrvalost. Naproti tomu všechna býložravá zvířata, koněm počínaje přes býka až ke slonu, mají enormní sílu a vytrvalost získanou konzumací syrových rostlin.

Co jsou to aminokyseliny? Jsou složeny z atomů uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, které jsou seskupeny do různých vzorců. Dvě z nich obsahují atomy síry, dvě další jódové atomy.

K nevědeckému popsání aminokyselin můžeme použít jako příkladu růži, její tvar, vzorek a barvu květních listů. Tak jako tyto určují různé druhy růží, tak stanoví skupiny atomu typ aminokyseliny. Aminokyseliny se pak seskupují do vzorců, typických pro různé druhy bílkovin.

Podívejte se na výčet nejhlavnějších aminokyselin, jejich složení, jejich nejdůležitějších funkcí a vlastností.Tip: Vybírejte recepty kliknutím na
Napište mi!
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky