Rozmnožovací org. - Zdrava vyziva

ZDRAVÁ VÝŽIVA
podle knih Dr. Normana W. Walkera, D.Sc. 1886 - 1985
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rozmnožovací org.

Knihy

Rozmnožovací orgány a jejich vliv na tlusté střevo.

Pohlavní orgány jsou také rozmnožovacími orgány. Všeobecně je užívání těchto orgánů a péče o ně po stránce tělesné i duševní „překryto“ smysly.

Každý druh má zcela normální a přirozenou úlohu se rozmnožovat, aby nevymřel. Přehnané používání nebo zneužívání těchto orgánů je často zodpovědné za mnohé choroby.

Chuť je v každé formě a po každé stránce ten nejzáludnější nepřítel člověka. Hlad je touha těla po potravě; ale nadměrná chuť se stane břemenem, vedoucím obyčejně k těžkým a nepředvídaným nemocem, zvláště když jí holdujeme přehnaně.

Jestliže mluvíme o chuti, potom je důležité vědět, jaký účinek má potrava na tělo. Nadměrné užívání ostrého koření vede k předrážděnosti zažívacího systému, který ovlivní ledviny a pohlavní orgány Pálivý pepř stimuluje pohlavní orgány stejně jako nadměrný konzum masa.

Jeden známý docent ze zdravotnictví, který byl pyšný na stavbu svého těla a mužnou sílu a který celý život jedl mnoho masa, prohlásil před mnoha lety, že Walkerův program by mohl mít nějaké přednosti. Zkusil to s tímto programem asi dva roky; potom se však vrátil ke svým zvyklostem v jídle a tvrdil, že program zlepšil skutečně jeho zdravotní stav, ale oslabil jeho pohlavního chtíče.

Všechno, co dodáme našemu tělu a co podporuje sexuální chtění a aktivitu, může mít negativní, degenerující účinek na tkáň a buňky mozkové. Všeobecně řečeno může to vést k abnormalitám.


MUŽSKÉ ORGÁNY: VARLE (testis)
Varle je mužská pohlavní žláza, která odpovídá ženskému vaječníku. Produkuje spermie, které mají za úkol oplodnit vajíčko.

Spermie je proti vajíčku velmi malá. Protože je živým organismem, je schopna samostatného pohybu, kterým se přibližuje nebo vniká do vajíčka.

Podíváte-li se na obrázek s průřezem pánevní krajiny, uvidíte jak blízko je uložená prostata (předstojná žláza) u konečníku a pochopíte, jak důležité jsou střevní výplachy, které zabraňují stagnaci stolice a jiných odpadových látek v konečníku.

Ucpání tlustého střeva v této oblasti může tlakem na prostatu vyvolat prostatické potíže, nebo potíže varlat.

Napadá mně případ jednoho italského dělníka, jehož varlata byla zvětšená téměř do velikosti míče na rugby a jeho prostata byla zanícená. Toto onemocnění mělo bezpochyby spojitost s lahodnými pizzami, které mu připravovala jeho paní a které bohatě zapíjel vínem.

Měl strach jít k lékaři, protože se bál operace, která postihla jeho příbuzného se stejným onemocněním. Protože mluvím italsky, mohl jsem ho přesvědčit o nutnosti střevních výplachů. Za dva nebo tři měsíce přišel spontánně zase ke mně a vyžadoval další tucet výplachů. Asi za 18 měsíců byla jeho varlata téměř normální a prostatické potíže zmizely.


PROSTATA (žláza předstojná)

Slovo prostata je anatomický odborný výraz, odvozený od řeckého slova „prostates“, které znamená představený, přednosta. Prostata, která u muže leží mezi konečníkem a krčkem močového měchýře, je složená částečně ze svaloviny a částečně ze žlázy. Produkuje hustý, mazlavý sekret, který odevzdává do močové roury vývody umístěnými na její spodině. Močovou rourou se jednak odvádí moč z močového měchýře a jednak slouží pohlavním účelům.

Uložení prostaty mezi močovým měchýřem a konečníkem by mělo nutit muže dbát na to, co tělu dodává. Mezi kvasícími a hnijícími odpady v tlustém střevě na jedné straně a mnohými škodlivými substancemi, které se dostávají do ledvin a močového měchýře, na straně druhé, nacházejí dvě nemoci - zánět a rakovina - kterým prostata často padne za oběť, perfektní živnou půdu. Zánět může tak zúžit močovou rouru, že se močení stane bolestivým. Při zhoršení tohoto stavu nejde močový měchýř někdy vůbec vyprázdnit. Mluvíme o prostatitidě.

Nedbáme-li na vnitřní čistotu, může být prostata napadena i rakovinou. Hněv, stres, starosti, zlost, strach a mnoho jiných podobných stavů dělají nejen prostatu náchylnější k nemocem.

Měli jsme jednoho mladého přítele, otce tří dětí, bylo mu něco přes třicet, který měl neustále strach, že neuživí rodinu. Pracoval až příliš těžce, bez přestávek. Svůj strach ukrýval před ostatními, hlavně před svojí ženou. Staral se v mezích možností o správnou výživu a i sebe. Zbytečně. Jeho prostata se zanítila a dostal rakovinu. Žena ho přinutila - proti jeho vůli - jít do nemocnice, kterou opustil na cestě k věčnému odpočinku. Podle lékařů zemřel na rakovinu, podle mne na svůj negativní duševní postoj.

Jak pravdivé je rčení „člověk je takový, jak myslí“!

Střevní výplachy jsou pro prostatu první obrannou linií, protože brání hromadění odpadových látek v tlustém střevě a tím jeho ucpání. Je to příliš závažné téma, než abychom se jím zabývali jen povrchně. Nedovedeme si ani představit fatální důsledky nemocí, které se mohou objevit, nedosáhneme-li mít pravidelnou stolici.

Tato houževnatost není žádný fanatismus, je dobrá a rozumná. Zanedbáme-li tuto záležitost a dosáhneme bodu od kterého není návratu, potom je pozdě si přát „...měl jsem být tenkrát pozornějším“. Nedostatečná prevence může být osudnou.


ŽENSKÉ ORGÁNY: DĚLOHA (uterus)
Děloha je ženský rozmnožovací orgán. Je však víc než toto; žena má s ní totiž celoživotně často takové problémy, které mohou ovlivnit celou domácnost a okolí - a často to také činí.

Všeobecně nekončí u neprovdané ženy tyto problémy nikdy; u provdané ženy se tyto problémy zmnohonásobí!

Snad ta nejméně známá příčina velkých problémů u žen - vyčerpanost (stálá únava, neschopnost dohnat nedostatečný spánek) - je ztráta mandlí. Tato skutečnost se všeobecně neuznává, ale potvrzuje se denně jako správná.

Přesto vystavujeme děti a často i dospělé nesmyslné ztrátě těchto malých důležitých orgánů, která má rušivý účinek na celý život člověka. A nemyslete si, že muži jsou odolnější proti těmto následkům než ženy.

Jak jsem již v předchozích kapitolách vysvětlil, je jen velmi zřídka nutné mandle odstranit.

Zanítí-li se, je to jen varování, že je v těle mnoho toxinů, se kterými si tělo - bez následků - nedovede poradit. Místo odstranění mandlí by pomohla zlikvidovat toxémii, která se projevila nemocnými mandlemi, řada střevních výplachů.

Žena, které byly odstraněny mandle a která má šest dětí, u kterých byly mandle také odstraněny, má šestkrát víc problémů - totiž své a svých dětí. Bezpodmínečně si přečtěte desátou kapitolu „Vazivo a vitamín C“.

Děloha je dutý, nepárový orgán, tvaru hrušky s tlustou svalnatou stěnou. Před ní leží močový měchýř a za ní esovitá klička (colon sigmoideum) tlustého střeva (část sestupného tračníku před konečníkem).

Podívejte se na obě vyobrazení tlustého střeva a sice na kresbu normálního střeva a tlustého střeva naplněného a ucpaného rozkládajícím se odpadem (viz diagram „Léčba tlustého střeva“). Představte si, jak je děloha utlačována mezi fekáliemi naplněným tlustým střevem zezadu a vpředu „z nedostatku času“ na prasknutí naplněným močovým měchýřem! Překvapuje vás, že je tolik případů vyhřezlé dělohy? Spíše překvapuje, že se neobjeví něco závažnějšího - například rakovina. Děložní dutina má tvar trojúhelníku a je na přední a zadní straně zploštělá. Zobrazení ukazuje průřez ženskou pánví. Graficky je v centru znázorněná dlouhá děloha s tlustým střevem vpravo nahoře a kličkou tenkého střeva pod ním.

Vpravo pod dělohou vidíme podélný řez konečníkem, přesně nad dolním úsekem konečníku je vagína (pochva), téměř paralelně vpředu probíhá močová roura, která vychází z močového měchýře uloženého pod dělohou.

Esovitá klička tlustého střeva a konečníku jsou na obrázku mírně rozedmuté nahromaděnými zbytky po nedokonalém vyprázdnění. K tomu si ještě představte, že váš močový měchýř je až po okraj plný a vy nemáte možnost jej okamžitě vyprázdnit. Co se stane s dělohou? Jste-li náhodou v jiném stavu - co to musí být za utrpení pro dítě, které se ve vás vyvíjí?! Je zcela neschopné něco podniknout a musí trpělivě čekat až se narodí, možná s tělesnou nebo duševní vadou.

Co za enormní zodpovědnost je být těhotnou! Neměli byste z ohledu na sebe a z lásky k svému dítěti udržovat svoje tlusté střevo v co nejlepší možné čistotě? Jak toho nejlíp dosáhnete? Zcela určitě ne projímadlem! Střevními výplachy je ta jediná, logická a moudrá odpověď.

Žena by měla v každém stádiu svého života myslet na prevenci. I neprovdaná žena musí pečovat o to, aby její orgány perfektně pracovaly. Musí se naučit na příklad zahánět každý příval zlosti a brát věci tak jak přijdou a myslet si, že všechno špatné by mohlo být ještě horší.

Vystříhejte se být žárlivými, zlostnými a pomstychtivými a odhoďte všechny negativní myšlenky do odpadového koše - kam také patří! Neobviňujte nikoho na světě, kromě EVY, že jedla zakázané ovoce. Buďte šťastné, veselé a nadšené. To pomáhá!

Měl bych připojit několik slov o škodlivém kouření, kterému propadlo tolik žen. Jestliže si myslíte, že kouření je „šik“, jste bláznivější než bláznivé. Jestliže si myslíte, že kouření uklidňuje nervy, nalézáte se na pokraji slabomyslnosti. Ten nejškodlivější návyk, kterému může žena propadnout, je kouření. Stane se závislou na nikotinu. Proč je to tak nebezpečné? Protože žena potřebuje čistou krev a jediným zdrojem života krve je vzduch, který vdechujeme do plic.

Krev odejme ze vzduchu kyslík k výživě a očistě buněk a tkání těla. Tabákový kouř ucpe malé vzduchové váčky v plicích a znemožní jim plné využití čistého vzduchu. Stejně jak je nemožné kouřit a neinhalovat, tak je nemožné dýchat čerstvý vzduch v zakouřené místnosti. I pro tělo nekuřáka má vdechování vzduchu otráveného cigaretovým kouřem stejně zhoubný účinek.

Kdyby tak ženy mohly nahlédnout do „uzavřeného“ oddělení některé z klinik specializovaných na léčení rakoviny! Uviděly by muže a ženy bez nosů, úst nebo poloviny obličeje ... Tak tedy, milé sestry, pokračujte dál a kuřte podle libosti!

Mimoto má kouření u žen přímý vliv na rozmnožovací orgány a vede často k předčasnému klimakteriu (přechodu) spojenému s obtížemi. Všechno, co narušuje chod přírody, ovlivňuje negativně kvalitu života.

Jestliže se zanedbává včasné vyprazdňování močového měchýře a jestliže je tlusté střevo přeplněno kvasícími a zahnívajícími látkami, vede to obyčejně k menstruačním potížím, kterými trpí spousta žen a dívek. I zde vám mohou výplachy střeva ušetřit mnoho nepříjemností.MLÉČNÁ ŽLÁZA

Mléčné žlázy u žen mají bezprostřední spojení a vztah k rozmnožovacím orgánům. Ještě s větší důležitostí se podílí na funkcích ostatních žláz, např. hypofýzy, příštítných tělísek, nadledvinek a přirozeně vaječníků. Vliv mléčné žlázy na mandle je obrovský. Tento regulující a vyrovnávající účinek ovlivňuje zdraví a pohodu celého organizmu, duševní a emocionální oblasti denního života ženy.

Když se připustí, aby se ve vydutích tlustého, střeva, stojících ve spojení s mléčnými žlázami, nahromadily hnijící fekálie, musí se počítat s tím že mléčná žláza hlásí tento stav ostatním žlázám a dochází „k nevysvětlitelné“ poruše, která dělá ženu labilní a náladovou.

Těší-li se žena pevnému zdraví, jsou její intuitivní schopnosti silné a bdělé. Jestliže se však tlusté střevo po celý život zanedbává, mlží se ty nejlepší instinkty a postižená osoba má sklon k sebelítosti.

Jak jsme si řekli v jedné z předchozích kapitol, panuje hypofýza nad nervstvem. Často jsem viděl na rentgenovém snímku tlustého střeva, že sice vak slepého střeva, mající vztah k hypofýze se zdál být v pořádku, ale že výduť tlustého střeva, mající spojení s mléčnou žlázou, vykazovala změny. To se odráželo u žen v nervózních náladách, které se normalizovaly po střevních výplaších.

Mléčné žlázy mají co do činění s menstruačním cyklem. Nepravidelnosti v této oblasti mají často spojení se zácpou. Obrázek, nakreslený podle rentgenového snímku 36 leté ženy ukazuje, jak vážně může být narušena rovnováha a pravidelnost ženského těla. Všimněte si u tohoto zvláštního případu. V formy dolního konce vzestupného tračníku, která ukazuje na parazity Dále si všimněte, jak je druhý konec tlustého střeva - konečník - přeplněn odpady.

To je důkazem, že tato žena příliš často nenásledovala „volání“ svého střeva. Mimoto vidíme, že váha této masy musela způsobit škody na děloze a močovém měchýři. Důsledkem jsou často menstruační poruchy.

Stačí, když muži neudržují svoje tlusté střevo v čistotě a starají se tím o rozedmutý konečník, který se jim za to odmění prostatickými potížemi. Avšak žena, ta má daleko víc rozmanitých problémů, kterým by měla a musí čelit, aby se vyvarovala potíží. Nesmí vás ani napadnout považovat nahodilé a všelijakým způsobem provedené střevní výplachy za univerzální lék. Od toho jste daleko vzdáleni. Nestaráte-li se o to, co vašemu tělu dodáváte, potom byste se měli skutečně nad sebou zapřemýšlet.

Doporučuji pro začátek moji knihu „Zdraví & salát“, která obsahuje příklady mých vlastních jídel, o kterých tisíce lidí každého věku napsalo, že obrátila jejich život k lepšímu.

Ale i jiné důležité hledisko je nutno respektovat a to duševní stránku našeho denního života. Pozorujte svědomitě vaši duši, studujte svoje nálady, učte se kontrolovat vaše myšlenky. Ať už podniknete cokoliv, nepřikloňujte se k nějakým filozofiím, které nejsou myšleny pro nás, západní civilizaci. Jejich pomíjivé sliby - a musím hlavně oslovit východní kulty - příliš často způsobují, že oběti ztrácejí smysl pro realitu, který potřebujeme, jestliže chceme žít v tomto světě v duševní rovnováze. Nemluvím nezasvěceně, ale na základě dlouholetých studií prakticky všech kultů a náboženství, které dnes převládají. Je mně jasné, že tato rada je bezpředmětná pro lidi, kteří jsou marnými očekáváními, plnými fantazie tak ovlivněni doktrínou, že se dostávají do stavu podobnému bezvědomí nebo spánku, pro který naše tělo a duše nejsou stvořeny. Je to nebezpečná hra s rozumem, která zatahuje do osidel všechny, kteří nejsou schopni samostatně myslet.

Celoživotní výzkumy mně ukázaly, že Bůh stvořil každého z nás k určitému účelu; je na nás, tento „účel“ najít. Protože nemůžeme dostat odpověď z „ničeho“, byla nám dána bible, neomylné slovo Boží, jako návod. Studujte ji.


ABNORMÁLNÍ TLUSTÉ STŘEVO 36-LETÉ ŽENY


Podle rentgenového snímku jedné pacientky.

Poznámka: pacientka byla typický konzument masa a škrobových produktů. Takové tlusté střevo je více méně charakteristické pro lidi se smíšenou stravou, množstvím masa a škrobových produktů.


Výsledek vyšetření moče.

Močovina: 3,1g na 1000 cm3 (normálně: 30-35 g).

Krystalky kyseliny šťavelové: nespočitatelné (známka konzumace vařeného špenátu a. rebarbory; syrový špenát tyto krystalky nezanechá).

Pevné látky celkově: 80,6 g na 1000 cm3 (normálně: 40-50 g, důkaz nedostatečné funkce ledvin při konzumaci piva, vína a jiných alkoholických nápojů).


Vyšetření stolice:

Mnoho škrobových zrn, Gram-pozitivní bakterie: 20 % (normálně.: 35 %);

Gram-negativní bakterie: 80 % (Normálně..: 65 %).

Bacillus acidophilus: nezjistitelný.

Bacillus coli: nespočetný.Tip: Vybírejte recepty kliknutím na
Napište mi!
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky